بایگانی برچسب ها: دوره

کتاب ترجمه الغارات

  • توسط
  • مهر ۱۰, ۱۴۰۱
کتاب ترجمه الغارات نوشتۀ ابراهیم بن محمد ثقفی و ترجمۀ سیدمحمود زارعی است. نشر بیان معنوی این کتاب را منتشر کرده است. کتاب، روایت‌گرِ سال‌های روایت‌ نشده از حکومت امیرالمومنین (ع) است؛ سال‌هایی که به دورۀ غارات مشهور هستند. درباره کتاب ترجمه الغارات کتاب ترجمه الغارات دربارۀ دورۀ غارات و غارات نام دورۀ دوم از […]
lightbox